Teeltprogramma

      

STICHTING NEDERLANDSE BUCKFASTBIJENTEELT

TEELTPROGRAMMA 2015 – 2025

Teeltverslag 2021

        

STICHTING NEDERLANDSE BUCKFASTBIJENTEELT                                                                                               

                                                                                                                                                                            Teeltverslag 2021    

 

Voor 2021 werd in 2020 de darrenlijn B307(JtB) beschikbaar gesteld. Onze teelt- coördinator stelde 2 teeltmoeren ter beschikking van de Stichting. De mensen van de teeltgroep bereidden hun starters en finishers voor en teelden de moeren. We konden in 2021 kiezen uit een groot aantal darrenvolken. Van de 70 volken werden er uiteindelijk 36 uitverkoren en ingezet op ons bevruchtingsstation Iedere imker die meedoet met het verzorgen en opkweken van de darrenvolken moet een AvB verklaring overleggen aan de secretaris van de Stichting.

Jans kreeg twee ( single drone)100% varroa resistente vadervolkjes van Arista Bee research, om hier van na te telen voor de vsh- darrenlijnen voor 2021. Speciaal hiervoor werden 100 miniplus kastjes aangeschaft.

Marcus Mesu en Christian Klander teelden ook koninginnen voor een vsh darrenlijn( multidrone) voor het vsh project. De samenwerking met Paul Jungels kreeg verder gestalte. Hij stelde een lijn beschikbaar namelijk de B316 (PJ) en deze lijn hebben we inmiddels in onze gen-pool opgenomen en laten aanparen met de B307(JtB).

Het voorjaar van 2021 was nat en koud en we begonnen dan ook pas met de teelt voor de darrenlijnen voor 2022 in juni. Op 31 mei brachten Engbert( secr. ) en Jans(vz.) een bezoek aan onze collega’s in Beieren. Er werd materiaal uitgewisseld.

Zie www.buckfastbevruchtingsstation.nl       

Van dit materiaal werden de koninginnen geteeld voor de twee darrenlijnen die in 2022 op Ameland komen. Evert en Henk larfden over en maakten starters en finishers. Dit jaar ging er bij imkers veel mis bij de koninginnenteelt. De volken waren er vaak niet aan toe. Inferieure koninginnen was het gevolg en na een succesvolle aanparing werden ze dikwijls vervangen. Imkers die bevruchtingskastjes naar Ameland zenden doen er verstandig aan zeer hoge aandacht te schenken aan het moedermateriaal. Koop in verenigingsverband voor 600 tot 800 euro van Paul Jungels bijvoorbeeld eens een echt goede teeltmoer en larf daar van over en zorg dan ook voor goede starter/finishers.

Afgelopen jaar moest de teler echt bijspringen met stuifmeel/proteïne( feedbee, bee boost) en honing.om goede koninginnen te kunnen telen in mei. Voor een goede Adam starter zo vroeg in het jaar moet je 6 van je beste volken opofferen en deze ook nog op de juiste wijze voorbereiden. Daarnaast moet je je teeltvolk ook prepareren. Zeker in een jaar waarin er in het voorjaar veel te weinig stuifmeel en nectar van de wilg binnenkwam zoals dit jaar is telen vakwerk.

Zelfs Iris van den Bongard ( Meisterimker)van Bienenland kwam na overleg pas een maand later dan normaal!  Zij had 86% bevruchtingsresultaat en er werd geen enkele koningin vervangen. Trouwens onbevruchte koninginnetjes bestellen kan ook bij www.bienenland.de en dan heb je in ieder geval van moederskant excellent materiaal om aan te laten paren op Ameland en ben je vaak veel goedkoper uit.

Ons materiaal werd na aanparing verdeeld over een 12-tal vrijwilligers die mee gaan doen met de verzorging van de toekomstige darrenlijnen. Keus genoeg voor 2022.

En ……tevens een mooie vorm van risico spreiding, omdat deze imkers vrij ver van elkaar wonen.

Voor de gen-pool heeft Jans van deze Cankirilijn en Elgon lijn nageteeld. Deze lijnen die hoor scoren op de buckfasteigenschappen hebben ook een hoog hygiënisch gehalte.

Om de eigenschappen van de B646( JtB) extra te verankeren heeft Jans een tante -neef paring gedaan en op deze manier flink wat materiaal geteeld. We willen deze lijn graag behouden voor de toekomst.

Gen-pool volken

In de gen-pool zitten ook nog de Medalijnen  B 512, B108 en de I13. Zeer sterke lijnen en erg zwermtraag. De B520 wordt afgestoten, omdat deze lijn niet zwermtraag genoeg is en zich niet zonder behandeling tegen varroa kan handhaven.

De anatolica volkjes uit Midden Turkije hebben zich succesvol gehandhaafd  Ze hebben alle drie gezwermd, maar de zwermen vlogen niet weg. Jans heeft hier veel van nageteeld. In 2022 zullen we deze koninginnen verder testen en bekijken in hoeverre we dit anatolische materiaal in kunnen voegen in onze gen pool.

Verder hebben we prachtig materiaal weten te bemachtigen: namelijk Old Lady – en Graf Reinet materiaal wat oorspronkelijk in handen kwam van de onlangs overleden superteler Horst Preissel. Deze lijnen worden het komende jaar ook getest in  productievolken.

Een goede winterrust gewenst en op naar 2022

Namens het Bestuur

Jans ter Bork, teelt coördinator

In 2018 hebben we meda-materiaal n.l. B512(vdB)=.16-B625(vdB/TR) mrk B59( MKN) : .14- imq. B104(TR) bal B54(TR)( en Kangeroo- island materiaal te weten de B645(vdB)=.16-B207(vdB) mrk B59(MKN) : .13-B63(TR) mrk B129(TR)getest. Voor de darrenlijn 2019 hebben we uiteindelijk ons eigen materiaal genomen( ook meda nateelt) en dat heeft uitstekend uitgepakt. Door het overweldigend aantal aanmeldingen plaatsten we ruim 40 darrenvolken op Ameland.De volken hadden veel darren tot het einde van het seizoen, zodat we voor genodigden  en/of pechvogels nog een extra ronde hebben ingelast.

Voor 2020 konden we kiezen uit onze gen-pool: bijv de B713, B108, B181, B1, B11, B03, de B512, de B645 en last but not least onze Fehrenbachlijnen.

Uiteindelijk hebben we de B646(JtB) gekozen . Het is een oude buckfastlijn die in het verleden door Jan Kienstra aan zijn vriend Thomas Rueppel is geschonken. Kenners spreken van de B63 lijn van Thomas Rueppel. Dit Kangeroo island materiaal heeft uiteraard niets meer met het oorspronkelijke materiaal te maken.Het is door toedoen van Thomas steeds beter geworden.

B63(TR) is a queen of Thomas Rueppel (DE) mated in 2012, descendant G9 of Kangaroo98R. She is a Buckfast who comes from a line of pure ligurica (imp. Peter Davis, Kang. Island)-combination. Deze lijn zit nu inmiddels al in de 12e generatie en heeft weinig meer van doen met ligurica of met Kangeroo Island

B63(TR) = imq .12 – B137(TR) bal B72(TR) : .11 – B55(TR) bal GR109(TR) :
.09 – B98(TR) mrk B171(TR) : .08 – B202(TR) bal B110(TR) :
imq .06 – L244(AM) aml B25(CS) : .05 – L55(AM) bal NO61(TR) :
.03 – L173(AM) aml UG99570 : .02 – L31(AM) aml A85(AM) :
.01 – LSA10(AM) ins LSA10(AM) : .98 – Kangaroo98R × KangarooM
(pure ligurica (imp. Peter Davis, Kang. Island))

Tijdens de test bleek dat dit materiaal weinig varroa heeft; prachtige vitale ramen met aaneengesloten broed laat zien, mooie gekleurde bijen die erg vitaal zijn. De volken zijn makkelijk te behandelen en vertoonden geen zwermneigingen. Ook was de honing opbrengst prima. Kortom: Erfvast materiaal wat terug is op Ameland in 2020
De leden van de teeltgroep( Evert,Jans,Henk en Wim) hebben van de 5 beste volken omgelarfd. We hopen en verwachten dat deze darrenlijn U ook weer uitstekend zal bevallen.

In 2016 hebben we de volgende lijnen getest:

B387(JtB) aml B30(GV)= .15 ivqB44(AM) aml B34(JtB), etc

Dit is een buckfastlijn die komt van de Zweedse teler Erik Osterlund. Deze lijn is in 2013 aangepaard met de Deense lijn B559(PS) van Paul Sorensen die toen op Ameland stond. Dit is een bijzonder goede lijn. Bij onze second opinion test in Saarland stal ze met top en schouders boven het rest uit.Ze bracht op de voorjaarsdracht en op de acacia dracht alleen al 160 kg honing.

Nakomelingen van deze lijn waren in 2018 en 2019 te koop en daar hebben velen gebruik van gemaakt.

B711(vdB/TR) Deze lijn van Thomas Rueppel konden we bemachtigen via zijn tussenkomst van Johan van den Bongard en zijn dochter Iris.

We hebben deze lijn in 2016 aangepaard met de B30(GV) en na een grondige selectie in 2016/2017 hebben we besloten om van vier zusters van de B712(JtB)de koninginnen te telen voor de darrenlijn 2018.

De B51( JtB) is een nateelt van materiaal van Roger White. Het is prachtig materiaal. Deze bijen zijn uitermate geschikt als starter/finisher.

In 2017 , 2018 en 2019 testten we een Elgonlijn van Koller die oorspronkelijk uit Zweden komt. Deze B1(JtB) is aangepaard op Ameland met de B108(MM). Deze lijn heeft opvallend weinig varroa. Nader onderzoek naar aantallen foretische mijten,mijten in darrenbroed en in werksterbroed alsmede pintesten moeten ons gegevens op leveren in welke mate deze lijn als VSH te bestempelen is.Deze lijn is inmiddels weer aangepaard in 2019 op Marken en Ameland en is een blijvertje voor de toekomst.

B11(MM) en de B3(HB) hebben we nog in de testfase zitten omdat we er meer nateelt van wilden hebben om een gefundeerd oordeel te geven.Beide lijnen zijn mogelijke darrenlijnen voor de toekomst.Omdat we maar een darrenlijn per jaar kiezen blijven deze lijnen nog even in de wachtkamer.Van de B3 hebben we tijdens de jaarlijkse omlarfdag edellarven geschonken aan belangstellenden . Een aantal van deze imkers betrekken we ook in de beoordeling van deze lijn.

Ook hebben we een deense lijn in de testfase. De B520(PS) Het is een sahariensis lijn die veel honing haalt, maar ook veel varroa heeft.Mogelijk zitten er in de nateelt enkele exemplaren die goed kunnen dealen met de varroa.

In 2017 en 2018 en 2019 heeft de Stichting een aantal koninginnen gekregen van de heer Gilbert Bast, een teler uit Saarland die ook vooral bekend is door de Moonlight mating , een werkwijze die hij propageert en toepast.

Onze teeltroep heeft in 2017 en 2018 nageteeld van:

AS243(BG)= .16-AS26(BG) aml B30(GV), etc.

 V509(BG)=.16-V302(DS) moon AS258(BG), etc.

AS222(BG)=.16-AS120(BG) aml B30(GV),etc.

B221(BG)=.15-B12(BG) lthl A5(CS),etc.

3 Koninginnen uit Oost Turkije

6 Koninginnen van Paul Jungels

Kefus materiaal uit Frankrijk (2019)

Verder hebben we in 2018 nog meda-materiaal n.l. B512(vdB)=.16-B625(vdB/TR) mrk B59( MKN) : .14- imq. B104(TR) bal B54(TR)( en Kangeroo- island materiaal te weten de B645(vdB)=.16-B207(vdB) mrk B59(MKN) : .13-B63(TR) mrk B129(TR)gekregen, alsmede Zweeds materiaal ( B 508)Osterlund op celmaat 4,9

We kijken er al naar uit hoe dit materiaal het in 2019 doet.Op Cyprus lijkt dit materiaal goed te presteren.

De darrenlijn die we voor 2020 kiezen doet het ook uitstekend op Cyprus en in Saarland.

Hier een van de dochters van de B108(MM)

B108(MM) als leverancier voor de vadervolken op Ameland

Van deze lijn hebben we zo’n 100 koninginnen nageteeld. De beste 25 gaan in mei 2017 naar ons bevruchtingsstation op Ameland.

De darrenlijn voor 2017 op Ameland zijn dochters van:

B108(MM) =  .13-I1(MM) x B129(TR) : .12-I107(MM) x ST114:

.11-I64(MKW) x B181(MKR): .08-I82(TR) x B10(TR): .05-I51(TR) x NO61(TR) : etc.

B108(MM)als leverancier voor de vadervolken op Ameland

Deze lijn is een Buckfastlijn die wat betreft moederskant terug gaat op de I51 van Thomas Rueppel en werd geteeld in 2003.Deze lijn voert terug op Iraanse bijen en wordt ook wel de Meda lijn genoemd. Aangezien de B108(MM) al de 11de generatie is kunnen we natuurlijk niet meer spreken van Medalijn.

Deze lijn bezit echter alle eigenschappen die een goede buckfastlijn karakteriseren. Magnus Menges importeerde in 2011 twee zusterkoninginnen van Teeltgroep Marken die tot dan toe al verscheidene keren met buckfastdarren van vadervolken op Marken  waren aangepaard. Ook in 2012 werd deze lijn aangepaard met respectievelijk darren van vadervolken van Peter Stougard ( ST114) uit Denemarken en in 2013 met darren van vadervolken van Thomas Rueppel B129(TR). Deze lijn bestempelt  Magnus Menges als”High-End” Buckfastmateriaal en is uiterst geschikt om als darrenlijn deze fantastische eigenschappen door te geven.

Beoordelingstabel( een evaluatie van de B108(MM).

Vitaliteit Overwintering Zachtaardigheid Zwermtraagheid Dracht Bouw Hyg
Bijen: 6 6 5,5 6 Lente:5 Bouw:6 73%
 Broed:6 Zomer:6 Propolis: 5

Evaluatie van het volk: Schaal 1t/m 6

Deze lijn staat erom bekend dat ze zeer vitale bijen voortbrengt en een prachtig aaneengesloten broednest vormt. Ze stopt begin november met broeden en gebruikt relatief weinig voer in het winterseizoen. Deze langlevende bijen kunnen in het voorjaar een groot volk opbouwen, maar ze komen wat langzaam op gang. De bijen zijn zachtaardig en je kunt er in alle jaargetijden onder verschillende weersomstandigheden goed mee werken. Ze vertonen nauwelijks tekenen om te gaan zwermen. De raatzit is bewonderenswaardig en de honingopbrengst kan met name in de zomer zeer goed zijn.

Onze eigen meda nateelt de I 12(JtB)  en de I 58(JtB) stammen uit hetzelfde oorspronkelijke materiaal, maar omdat ze vanaf 2005 met andere darrenlijnen zijn aangepaard hebben deze lijnen zich ontwikkeld  als erfvast  Buckfast materiaal waar we zuinig op moeten zijn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *